POLÍTICA DE PRIVADESA

Aquesta Política de Privadesa s’aplica a la web de [www.vcstraducciones.com] (d’ara endavant, la “Web”), així com als serveis que puguis contractar a través de la Web (anomenats col·lectivament “Serveis”).

Responsable del tractament

El responsable del tractament de les dades personals que ens facilitis a la Web és Victoria Cano Sánchez i correu electrònic victoria@vcstraducciones.com.
Finalitat de tractament de les dades Les dades personals que l’Usuari faciliti podran ser tractades amb les finalitats següents:

(i) Per a la tramitació dels encàrrecs i, si s’escau, contractació de traduccions.
(ii)Per a l’atenció i la resolució de consultes que l’Usuari pugui realitzar.

Base legitimadora del tractament

La base legitimadora per al tractament de les dades derivades de la contractació ésl’execució del contracte de prestació de serveis.

En cas que l’Usuari faci qualsevol consulta, les dades seran tractades per donar curs a la vostra sol·licitud.
Categories de dades.
Les dades objecte de tractament són les que el Titular faciliti a través de l’emplenament dels formularis a aquest efecte habilitats, en particular:
• Dades identificadores (per exemple, nom, cognoms, document d’identitat, adreça postal, correu electrònic, número de telèfon).
• Dades personals que puguin constar als documents adjunts.
• Dades econòmiques i operatives relacionades amb les transaccions efectuades.
.Dades de transaccions de béns i serveis (p. ex. pagaments dels serveis realitzats).

Comunicació de les dades

Les dades personals no seran comunicades a tercers, excepte a prestadors de serveis que actuïn per compte de VCS Traducciones o llevat que hi hagi alguna llei
o normativa que obligui a aquesta comunicació.

Conservació de les dades

Les dades personals seran conservades el temps necessari per a la prestació del servei o gestió de la sol·licitud. Posteriorment, les dades seran suprimides d’acord amb el que disposa la normativa de protecció de dades, cosa que implica el seu bloqueig, estant disponibles tan sols a sol·licitud de jutges i tribunals, el ministeri fiscal o les administracions públiques competents durant el termini de prescripció de les accions. que poguessin derivar i, transcorregut aquest, procedirem a la seva completa eliminació.

Drets del Titular

L’Usuari podrà exercitar els drets d’accés, oposició, portabilitat, rectificació, limitació i supressió mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a l’adreça indicada a l’Avís Legal, acompanyant fotocòpia del vostre Document Nacional d’Identitat o un altre document que acrediti la vostra personalitat, incloent la Referència: Visites. Així mateix, té dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. Disposa de la informació necessària a: www.aepd.es.

×