TRADUCCIONS

«Sense traducció habitaríem províncies confrontants amb el silenci»

George Steine

Traducció jurídica:

La traducció jurídica abasta la traducció de diversos tipus de text i documents jurídics.

Aquests escrits plantegen grans exigències de precisió jurídica terminològica, d’exactitud en els continguts i de redacció clara i precisa de les complexes interrelacions que caracteritzen aquest tipus de textos.

Aquest tipus de traducció inclou contractes, certificats, testaments, poders, citacions, sentències judicials, poders i actes notarials, entre d’altres.

Traducció jurídica:

La traducció jurídica abasta la traducció de diversos tipus de text i documents jurídics.

Aquests escrits plantegen grans exigències de precisió jurídica terminològica, d’exactitud en els continguts i de redacció clara i precisa de les complexes interrelacions que caracteritzen aquest tipus de textos.

Aquest tipus de traducció inclou contractes, certificats, testaments, poders, citacions, sentències judicials, poders i actes notarials, entre d’altres.

Traducció económica o financiera:

La traducció económica, com indica la seva pròpia denominació, està relacionada amb els textos de l’àmbit de l’economia i és una de les especialitats traductològiques més àmplies, ja que abasta els àmbits de l’economia, les finances, el comerç i els negocis.

En aquest sector trobem textos com extractes bancaris, comptes de pèrdues i guany, informes d’auditories, contractes financiers i escriptures de constitució, entre d’altres.

Traducció médica:

És la traducció de tots aquells textos relacionats amb l’àrea de la salut i estan considerades traduccions de tipus cientificotèncic.

Dins d’aquesta categoria podem trobar diversos tipus de traduccions, des de prospectes farmacèutics o metges fins a assajos clínics, articles científics, patents, informes mèdics, protocols clínics d’actuació, o documents publicitaris sobre medicaments.

Traducció médica:

És la traducció de tots aquells textos relacionats amb l’àrea de la salut i estan considerades traduccions de tipus cientificotèncic.

Dins d’aquesta categoria podem trobar diversos tipus de traduccions, des de prospectes farmacèutics o metges fins a assajos clínics, articles científics, patents, informes mèdics, protocols clínics d’actuació, o documents publicitaris sobre medicaments.

Traducció científica:

La traducció de textos científics sorgeix de la necessitat de divulgar la ciència a altres idiomes.

Normalment, aquests tipus de traduccions solen sol. licitarles institucions o professionals que precisen de traduccions per a la divulgació d’estudis (hi estan inclosos els TFGs i TFMs) en diferents àmbits o camps d’aplicació e i investigació.

Traducció técnica:

La traducció tècnica abasta la traducció de diferents tipus de textos com manuals d’usuari, descripcions de productes, instruccions de seguretat i manuals d’ús i reparació en diversos àmbits i camps d’especialitat.

Traducció técnica:

La traducció tècnica abasta la traducció de diferents tipus de textos com manuals d’usuari, descripcions de productes, instruccions de seguretat i manuals d’ús i reparació en diversos àmbits i camps d’especialitat.

Traducció general:

La traducció general fa referència a la traducció de textos que no són especialitzats i, per tant, no comporten grans dificultats tècniques i/o terminològiques. Va destinada a un públic no especialitzat i, per tant, el llenguatge ha de ser clar i ha d’estar allunyat de tecnicismes.

No obstant això, el procés de documentació i adaptació cultural és igual d’exhaustiu que el de qualsevol text especialitzat. Alguns exemples de textos generals són: textos periodístics, textos publicitaris, informació sobre art i cultura, textos sobre turisme i gastronomia i textos sobre bellesa i cosmètica entre d’altres.

VOLS SABER-NE MÉS?

Estem per ajudar-te els 7 dies de la setmana i et respondrem en 24 hores.

×